Magyarország Magyarország
Venira
VÁSÁRLÁSRÓL
KAPCSOLAT
Venira - logo
Teljes körű ápolás haj, köröm és bőr számára

Általános szerződési feltételek

I. Nyitó rendelkezések

1. A jelen általános szerződési feltételek meghatározzák és tisztázzák az eladó fél és a vásárló fél jogait és kötelezettségeit a www.veniraofficial.hu webáruház szolgáltatásainak igénybevétele által kötött szerződéses kapcsolaton belül. Az említett szerződési feltételekre kellőképpen felhívjuk a figyelmet, így a vevő a megrendelést megelőzően pontosan megismerkedhet azokkal. A vevő a megrendelés leadása előtt megerősíti, hogy megismerte és elfogadja az általános szerződési feltételeket. 

2. A hu webáruházat üzemeltető szolgáltató (a továbbiakban: Eladó) adatai:
       · Cégnév: TOPADROIT a.s.
       · Székhely: Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
       · Cégjegyzékszám - IČ: 06048251
       · Bejegyző bíróság: Kerületi bíróság Ostrava városában, B részleg, 10930 számú bejegyzés                                   

A szerződés teljesítésének helye: Přemyslovců 1014/45, Ostrava, 70900. Valamennyi szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság jogszabályainak megfelelően jön létre.

 

 

II. Fogalmak meghatározása

1. Fogyasztói szerződés – adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, esetleg más típusú szerződések a Polgárjogi Törvénykönyv szerint, amennyiben a szerződő felek az egyik oldalon a fogyasztó, a másik oldalon pedig az eladó.

2. Fogyasztó – olyan természetes személy, aki a szerződéskötés és –teljesítés során nem saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenység, vagy nem önálló szakmája gyakorlásának keretén belül jár el.

3. Vevő, aki nem fogyasztó – olyan személy, aki a szerződéskötés és –teljesítés során saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenység, vagy önálló szakmája gyakorlásának keretén belül jár el. 

4.  Polgárjogi Törvénykönyv – 89/2012 Sb. számú cseh törvény, és annak módosításai értelmében.

 

 

III. Adásvételi szerződés

1. A vevő a megfelelően kitöltött és a www.veniraofficial.hu webáruház oldalán keresztül elküldött (az adott webáruházhoz való hozzáférés bármilyen támogatott technikai felületről történhet) és véghezvitt megrendeléssel, esetleg telefonos megrendelés révén kötelező érvényű ajánlatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére az Eladóval, miközben a vevő az ajánlattal a megrendelés elküldésétől számított 21 napos kötelezettséget vállal.  

2. Az Eladó haladéktalanul megerősíti a megrendelés kézhezvételét a Polgárjogi Törvénykönyv 1827 § 1. bekezdésének értelmében, a vevő által megadott e-mail címre küldött visszaigazoló üzenettel, azonban ez még nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésére tett ajánlat elfogadását. Az adásvételi szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az Eladó egyértelműen kinyilvánítja a vevő ajánlatának elfogadását, ez pedig történhet az árucikk(-ek) kiszállíttatásával, vagy előbb külön értesítéssel e-mail vagy telefon útján.

3. A fogyasztónak jogában áll visszamondani a megrendelést, tehát visszavonni az adásvételi szerződésre tett ajánlatát, bármilyen szankció nélkül, egészen az áru elküldésének pillanatáig. Erről a tényről a fogyasztó köteles e-mail vagy telefon útján értesíteni az Eladót. 

4. Az adásvételi szerződés megkötésének nyelve magyar.  Az adásvételi szerződés csak a teljesítéshez feltétlenül szükséges idő erejéig kerül megőrzésre, miközben ezidő alatt a fogyasztó részére írásos kérés alapján hozzáférhető. A megrendelés változtatására és a hibák javítására az árucikk(-ek) szállításra való átadásáig van lehetőség.

5. A Vevő részéről érkező utólagos, az adásvételi szerződés módosítására irányuló követelmény, melyet az Eladó jóváhagy, 400 Kč vagy 16 EUR összegű ügyintézési illeték fizetését vonja maga után.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megvásárolt terméket a vevő nem veszi át az adásvételi szerződésben kikötött naptól, illetve az írásban (e-mail, SMS) küldött felszólítástól számított 21 napon belül (a továbbiakban: át nem vett termék), az Eladó elállhat a szerződéstől és a terméket eladhatja valaki másnak. A vevő ezután nem igényelhet kártérítést pl. elveszett javakra hivatkozva. Az Eladó a szerződéstől  való elállásról a másik felet írásban köteles értesíteni. Az Eladó jogosult az át nem vett termék ellenében a szerződéstől való elállás után a már kifizetett vételár összegével megegyező szerződési bírságot számlázni, vagy ha még nem történt fizetés, az adásvételi szerződésbe foglalt át nem vett termék értékének 50%-át.  

7. Abban az esetben, ha a megszabott időn belül át nem vett termék utólagosan mégis átvételre kerül és az Eladó nem élt az előző pont szerinti elállási jogával, az Eladónak jogában áll az áru értékének 1 %-át kitevő szerződési bírságot követelni minden, a 21 napot meghaladó késedelmi nap után, azonban legalább 200 Kč vagy 7 EUR értékben.   

8. A szerződési bírságok a számla kézhezvételének napján fizetendők és a vevőtől kapott egyéb bevételek ellenében felszámíthatók.  

 

 

IV. A fogyasztó szerződéstől való elállási joga a Polgárjogi Törvénykönyv 1829 § 1. bekezdése értelmében 

1. A fogyasztónak jogában áll indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül (ha az adásvételi szerződés tárgyát többféle árucikk, vagy több darabból álló áru alkotja, az utolsó kiszállított küldemény napjától számítva; ha az adásvételi szerződés tárgyát rendszeres és ismételt árukézbesítés alkotja, az első küldemény napjától számítva).     

2. A fogyasztó a szerződéstől való elállási jog gyakorlása céljából köteles szándékáról írásban értesíteni az Eladót,  a TOPADROIT a.s. vállalatot, Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava székhellyel, adószám: 06048251, e-mail kapcsolat: info@veniraofficial.hu. Egyoldalú jogi nyilatkozat formájában jelezheti a döntését (például postai levélben, fax vagy e-mail útján).

3. Amennyiben a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, fölösleges késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül visszakapja az addig az Eladónak kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket (a webáruház nem köteles azonban visszatéríteni az emelt díjú kiszállításból eredő többletköltségeket, csak az alapértelmezett, legolcsóbb fuvarozási díjat), viszont nem hamarabb, mint ahogy az Eladó megkapja a visszajuttatott árut, vagy miután a vevő igazolja, hogy megfelelően visszaküldte a terméket. Visszatérítés esetén az Eladó a fogyasztó által az eredeti tranzakció végrehajtásához használt fizetési módot használja, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten másként rendelkezik. Semmilyen körülmények között a fogyasztónak nem kell többletköltséget térítenie. A fogyasztó fölösleges késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles az árut visszaküldeni, vagy átadni a cég székhelyén, miközben viseli a visszaszolgáltatás költségeit. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a 14 nap eltelte előtt elküldi, illetve leadja. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4. A fogyasztó a Polgárjogi Törvénykönyv 1837 § értelmében nem állhat el a szerződéstől:

a) olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely a vevő előzetes egyértelmű beleegyezésével teljesült az elállási időszak letelte előtt, és a szerződés megkötése előtt a vállalkozó tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs visszavonási joga;

b) olyan áruk vagy szolgáltatásnyújtás esetén, amelyek ára a pénzügyi piaci egyenlőtlenségek függvényében változhat, függetlenül a kereskedő akaratától, és amely az elállási időszak alatt előfordulhat;

c) olyan áru kézbesítése esetén, amit külön a fogyasztó vagy a személy kívánságainak megfelelően igazítottak át;

d) romlandó áruk és olyan áruk kézbesítése esetén, amelyek visszafordíhatatlanul keveredtek a szállítás után más árukkal;

e) javítás vagy karbantartás esetén, amit a fogyasztó kérésére, az általa felkeresett helyen végeznek; ez nem vonatkozik a későbbi javításokra, ez nem érinti a követelt javításokat vagy a kértektől eltérő pótalkatrészeket;

f) zárt csomagolásban lévő termékek esetén, amelyeket a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem adható vissza;

g) audió vagy videó felvétel vagy számítógépes program kézbesítése esetén, ha az eredeti csomagolást megbontotta;

h) újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése esetén;

i) digitális tartalom esetén, amennyiben nem fizikai adathordozón kézbesítették, és az elállási időszak lejártát megelőzően a fogyasztó előzetes beleegyezésével kézbesítették, és a kereskedő a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs joga arra, hogy elálljon a szerződéstől.

5. A szerződéstől megadott indok nélkül nem lehet elállni, amennyiben az árut már részben felhasználták. Továbbá nem lehet elállni a szerződéstől azon áruk esetében, amelyek jellege ezt kizárja, különösen higiéniai okokból. Ha a visszaküldött áru hiányos, sérült vagy láthatóan viselték, az eladó kártérítést követelhet.

 

 

V. Elállás a szerződéstől, olyan vevő esetében, aki nem fogyasztó

Abban az esetben, ha a vevő nem fogyasztó, nem lehetséges a szerződéstől való elállás.

 

 

VI. Szállítás

A megrendelésben kiválasztott csomagolási és postai költségeket a vevő viseli, ezeket a költségeket pedig az Eladó jelenleg érvényes árlistája szabályozza, amely elérhető a www.veniraofficial.hu weboldalon. 

 

 

VII. Fizetési feltételek

1. Utánvét – fizetés az áru átvételekor készpénzben a postai kézbesítőnek (futárnak) vagy a postán. 

2. Banki átutalás – a megrendelés kézhezvételekor (ajánlat a szerződés megkötésére) az Eladó a vevőnek elküldi a kifizetéshez szükséges információkat, a vételárat, bankszámlaszámot és változó szimbólumot. A vevő átutalja a megrendelés összegét az Eladó bankszámlájára, mielőtt az áru kiszállításra kerül, ellenkező esetben az árut nem küldik el, illetve nem kézbesítik. Ez a fizetési mód a vételár előtörlesztésének számít.  

3. Készpénzben (személyes átvétel) – fizetés az áru átvételekor készpénzben az Eladó üzlethelyiségében, miután e-mailben megerősítette, hogy az áru készen áll az átvételre. 

4. Bankkártyás fizetés – nagyon kényelmes fizetési mód. A megrendelés véglegesítése után a vevőt átirányítják a bank biztonságos fizetési felületére, ahol megadja a szükséges adatokat. Ha a tranzakció engedélyezett, a fizetés azonnal megtörténik, és az árut legkésőbb a következő munkanapon kell elküldeni. Támogatjuk a biztonságos 3D Secure protokollt. Munkatársainknak nincs hozzáférése a kártyaadatokhoz, mindent csak a bank kezel. 

 

 

VIII. Hibás teljesítés

1. A vevőnek a hibás teljesítésből fakadó jogát olyan hiba alapozza meg, amely kár kockázatát hárítja a vevőre, még akkor is, ha csak később mutatkozik meg. A vevőt később keletkező hiányosság is feljogosít, ha azt az Eladó a kötelességeinek megsértésével okozta.

2. Ha a hibás teljesítés alapvető szerződésszegésnek minősül, a vevő jogosult:

a) a hiba kiküszöbölésére hiba nélküli új termékkel vagy a hiányzó tétel beszerzésével;

b) a hiba orvoslására az áru javításával;

c) ésszerű engedményre a vételárból;

d) a szerződéstől való elállásra.

3. A vevő értesíti az Eladót arról a jogosult lehetőségről, amelyet a hiba bejelentésekor vagy indokolatlan késedelem nélkül a hiba bejelentése után választ. A vevő az Eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását; ez nem érvényes akkor, ha a vevő a hiba kijavítását kérte, ami helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha az Eladó a hibák kiküszöbölését ésszerű határidőn belül elmulasztja, vagy tájékoztatja a vevőt arról, hogy a hibákat nem orvosolják, a vevő a hiba megszüntetése helyett ésszerű csökkentést kérhet a vételárból a hiba megszüntetése vagy a szerződéstől való elállás nélkül. 

4. Ha a vevő nem választja meg időben a jogait, akkor jogai úgy állnak fenn, mint nem alapvető szerződésszegés esetén.

5. Ha a hibás teljesítés nem alapvető szerződésszegésnek minősül, a vevő jogosult a hiba kiküszöbölésére, vagy ésszerű engedményre a vételárból.

6. Amíg a vevő a vételárra vonatkozó kedvezményre vagy a szerződéstől való elállásra nem érvényesíti jogosultságát, az Eladó pótolhatja a hiányzó terméket vagy eltávolíthatja a hiányosságot. Az Eladó az egyéb hibákat saját belátása szerint orvosolhatja vagy új tétel biztosítása révén elháríthatja; a választás nem okozhat indokolatlan költségeket a vevő számára.

7. Ha az eladó a hibát nem szünteti meg időben, vagy elutasítja a hiba elhárítását, a vevő a vételárra kedvezményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A vevő nem változtathatja meg a választását az eladó beleegyezése nélkül.

8. A vevő nem állhat el a szerződéstől, vagy nem kérheti új termék kiszállítását, amennyiben az árut nem tudja ugyanolyan állapotban visszaküldeni, ahogy megkapta. Ez nem érvényes a következő esetekben:

a) ha a termék állapotának megváltozása a hiba felkutatásának eredményeképpen történt;

b) ha a vevő a hiba felfedezése előtt már használta a terméket;

c) ha nem a vevő bánásmódja vagy mulasztása okozta, hogy a termék nem küldhető vissza változatlan állapotban;

d) ha a vevő eladta a tárgyat a hiba felfedezése előtt, ha elfogyasztotta, vagy megváltoztatta az árut a rendes használat során; amennyiben csak részben történt így, a vevő visszaküldi az Eladónak, amit visszaküldhet, és megtéríti az Eladónak azt az összeget, amelyben az áru használata során részesült.

9. Ha a vevő nem jelentette be a megfelelő időben a hibát, akkor elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

10. A hibás teljesítésből fakadó jogok rendezése az Eladó székhelyének címén történik.

 

 

IX. Jótállási jogok és minőségi garancia olyan vevő esetében, aki fogyasztó

1. Az eladó köteles biztosítani a vásárló számára, aki fogyasztó is egyben, hogy az áru nem szenved hiányosságot az átvételkor, kiváltképp az Eladó felelőssége a vevővel szemben, hogy mikor a vevő átveszi a küldeményt,

a) a termék a felek által megtárgyalt tulajdonságokkal bír, vagy megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által ismertetett jellemzőkkel vagy a vevő részéről a termék jellegéből és a közzétett reklámból következően elvárható jellemzőkkel bír;

b) a termék alkalmas arra a célra, amelyet az Eladó jelez, vagy amely célra általában a szokásos módon használják;

c) a termék megfelel a elfogadott szerződési minta eredeti minőségének vagy kivitelének, amennyiben a minőséget vagy a formatervezést  szerződésbe foglalt minta alapján határozták meg;

d) a termék megfelelő mennyiségű, nagyságú vagy súlyú;

e) a termék megfelel a jogszabályi követelményeknek.

2. A vevő jogosult a termék átvételétől számított 24 hónapon belül érvényesíteni jótállási igényét.

3. Ha a hiányonnyág az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, a termék már átvételének időpontjától fogva hibásnak tekinthető. 

4. Ha az áru nem rendelkezik a fenti tulajdonságokkal, akkor a vevő követelheti új, ép, hibátlan termék kiszállítását, kivéve ha a hiba jellege miatt ez nem ésszerű, de ha a hiba csak az áru egy részére vonatkozik, a vevő csak az alkotóelemek cseréjét igényelheti; ha ez nem lehetséges, akkor elállhat a szerződéstől. Ha azonban a hiányosság a hiba jellegénél fogva aránytalan, különösen akkor, ha a hibát késedelem nélkül orvosolni lehet, a vevő jogosult a hiba ingyen elhárítására.

5. Az új termék kézbesítési joga vagy az alkatrész cseréjének joga akkor is fennáll, ha a hibát ugyan megoldják, viszont a terméket a javítás után nem lehet megfelelően használni, ami ismételt hibákhoz, vagy több hibához vezet. Ebben az esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől.

6. Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti jogosultságát az új hibátlan termék kézbesítésére, alkatrész cseréjére vagy javítására, akkor ésszerű engedményt igényelhet. A vevőnek jogában áll az ésszerű engedmény abban az esetben is, ha az Eladó nem tud új árut kiszállítani.

7. Abban az esetben, ha nem lehetséges a hiba elhárítása, alkatrész cseréje vagy javítása, valamint abban az esetben, ha az Eladó nem oldja meg méltányos időn belül a problémát, vagy amennyiben a helyzet orvoslása jelentős nehézségeket okozna a fogyasztó számára.

8. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a kézbesített termék nem rendelkezik a két fél által elfogadott minőségi jellemzőkkel, akkor minden költséget az Eladó vállal, beleértve az Eladónak történő visszaküldés költségeit, valamint az Eladó által a vevőhöz való visszaküldés költségeit. 

9. A jótállási igény érvényesítése az Eladó székhelyének címén történik. 

10. Ha a vevő ezt kéri, az Eladó köteles írásban igazolni a hibás teljesítésből következő kötelezettségeinek mértékét és időtartamát. Hacsak az áru jellege ezt nem akadályozza, az igazolást helyettesítheti a felsorolt adatokat tartalmazó, a termék beszerzését igazoló bizonylat. Ha a vevő a jótállási jogot gyakorolja, akkor az eladónak meg kell erősítenie írásban, a jog gyakorlásának érvénybe lépését, valamint a javítás módját és időtartamát.

 

 

X. Minőségi garancia olyan vevő esetében, aki nem fogyasztó

A nem fogyasztói vevők számára az Eladó nem vállal az áru minőségéért garanciát, kivéve, ha a felek kifejezetten megegyeztek benne. Az Eladó felelősségét ebben az esetben a hibákat tekintve a Polgárjogi Törvénykönyv szabályozza.

 

 

XI. Árak és ajánlatok érvényessége

Minden termék és szolgáltatás ára a ÁFA-val együtt van feltüntetve, amely a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes. Az EU-tagállamokba, köztük a Magyar Köztársaságba is történő eladás/értékesítés esetén, az ÁFA az Eladó (Cseh Köztársaság) helyén alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha az ÁFA az adásvételi szerződés megkötéséig, adott esetben az áru kiszállításáig megváltozik, a vevő köteles megfizetni a vételár különbözetét a vevő által választott fizetési módtól függően. Az Eladó haladéktalanul értesíti a vevőt egy e-mail üzenetben, amelyben felszólíthatja a vevőt a felár megfizetésére. A szállítmány részeként elküldésre kerül a megfelelő adót tartalmazó bizonylat is. Az termékek összes ára, beleeértve a kedvezményeket, a készlet visszavonásáig vagy kiárusításáig érvényes.

 

 

XII. Kedvezmények és kuponok

1. Az Eladó különböző árengedményeket kínál (hűségprogramon belül, mennyiségi kedvezmény, ismerősöknek való ajánlás esetén, stb.). Minden kedvezmény rendelkezik felhasználási szabályokkal, melyeket az Eladó határoz meg az akciók keretein belül.

2. Abban az esetben, ha  kedvezményt vagy kedvezmény  kupont alkalmaznak a kedvezmény vagy a kupon szabályaival ellentétesen, az Eladónak joga van megtagadni az ilyen kedvezményt vagy a kupon felhasználását. Ebben az esetben a Vevő tájékoztatást kap, melyben felajánlják a megrendelés lehetőségét a kedvezmény vagy az alkalmazott kupon nélkül.

3. A konkrét engedmény alkalmazásának szabályai és feltételei vagy közvetlenül az engedményhez vannak csatolva (információ formájában), vagy a kedvezmény mellett olyan weboldalakra való hivatkozás van feltüntetve, ahol a szabályokat részletesen ismertetik, vagy kérésre rendelkezésre állnak. Abban az esetben, ha a kedvezmény kikötéseit félreértik, az Eladó értelmezése érvényes.

 

 

XIII. Adatvédelem

Ezen általános szerződési feltételeknek szerves részét képezik a személyes adatok védelmének az Adatvédelmi irányelvek I. és IV. cikkében foglalt tanulságai, az alábbi linken: https://veniraofficial.hu/dokument/adatvedelmi-iranyelve. A vevő kijelenti, hogy megismerkedett ezekkel a feltételekkel a megrendelés megvalósítása előtt.

 

VENIRA | © 2022